Z wizytą w Norwegii

Undefined

W dniach 22-25 sierpnia 2017 delegacja polska wzięła udział w planowanej wizycie studyjnej w stolicy województwa Nordland – Bodø w Norwegii.

Wyjazd został szczegółowo zaplanowany i przygotowany przez koordynatorów strony polskiej i norweskiej i obejmował trzy dni spotkań i konferencji poświęconych przede wszystkim promocji zdrowia w szkołach, kryteriach zdrowia stosowanych w placówkach edukacyjnych,  infrastrukturze dla rekreacji rodzinnej i sposobom jej finansowania oraz zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Ze strony polskiej w delegacji uczestniczyli: pan Zbigniew Daros – wicestarosta Powiatu Proszowickeigo, pani Izabella Moliszewska – Skarbnik Powiatu, pani Izabella Mącznik Sułowska  prelegent z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pani Iwona Skalska pracownik projektu odpowiedzialny za promocję i informację, pani Izabella Krzywkowska – koordynator projektu.

Dzień przyjazdu obfitował w spotkania i wydarzenia. Delegacja polska została powitana przez liczną delegację norweską na uroczystym obiedzie powitalnym. W skład grupy projektowej Wizyty Studyjnej po stronie norweskiej weszli między innymi: Kari Hege Mortensen – dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego, Irene Larsen – Dyrektor Centrum Rodziny Familesenteret, Tomm Jensen – kierownik Wydziału Utrzymania Infrastruktury Rekreacji Rodzinnej województwa Nordland, Geir Knutson – zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Środowiska i Zdrowia, Bjørn-Are Melvik – koordynator akcji  wojewódzkiej „Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie”, Małgorzata Dvorakova – koordynator projektu po stronie norweskiej,  Hanne Mari Myrvik – specjalistę ds. statystki zdrowotnej, Carina Ottesen – koordynator projektu „Ośrodki Zdrowego Stylu Życia”, Kristin Setså – koordynator sportu publicznego w województwie Nordland oraz wielu innych pracowników Departamentu Zdrowia, Środowiska i  Kultury.

Tego dnia uczestnicy odbyli też objazdową wizytę kulturową po regonie Bodø.

Kolejny dzień to wyjazd do kilku miejscowości regionu i wizyta w Centrum Rodziny w Fauske, gdzie odbyła się prezentacja działań ośrodka oraz seminarium poświęcone ICDP (International Child Development Programme). Następnie miała miejsce hospitacja w przedszkolu wyróżnionym certyfikatem „Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie” w Valnesfjord oraz w nowo oddanej szkole podstawowej w Fauske . Po południu grupa odbyła kolejną wizytę kulturową  - zwiedzanie bogatej oferty tras przyrodniczych pieszych i wodnych w regionie Keiserverden w Nordland.

Ostatni dzień Wizyty Studyjnej to Seminarium na temat zdrowia publicznego i sposobów jego promocji i ochrony na poziomie administracyjnym. Prelegenci z Polski i Norwegii przedstawiali sposoby realizacji założeń promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ośrodków zdrowego stylu życia, promocji sportu wśród dzieci i młodzieży. Delegaci z Polski zostali też zapoznani ze szczegółowymi procedurami i kryteriami stosowanymi przy przyznawaniu Certyfikatu „Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie” – najnowszego projektu Departamentu. Strona polska otrzymała materiały pomocne do wykorzystania w naszym regionie. Wspólnie przygotowaliśmy również ankietę, która ma być przeprowadzona w naszych regionach.  Po lunchu grupa odbyła wizytę kulturową do Bratten  - muzeum i ośrodka kultury powstałego na byłym wysypisku złomu „Bratten Aktivitetspark”, następnie zwiedziliśmy nowoczesną Bibliotekę połączoną z Centrum Kultury w centrum Bodø. Wizytę zakończyła uroczysta kolacja pożegnalna z przedstawicielami strony norweskiej.

Druga Wizyta Studyjna zaplanowana w projekcie FWD, podobnie jak spotkanie w Polsce, było wielkim sukcesem i stanowiło ogromne źródło inspiracji dla jej uczestników. Co najważniejsze, nawiązano szeroką współpracę pomiędzy przedstawicielami szczebla decyzyjnego Proszowic i Bodø, co mamy nadzieję przełoży się w dalszym ciągu na serdeczną i owocną współpracę pomiędzy naszymi regionami.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na naszej stronie opracowanymi na podstawie odbytych wizyt.