O zdrowiu ciąg dalszy – tym razem na bezpośrednich spotkaniach z Norwegami

Powiat Proszowicki rozpoczął realizację kolejnego projektu dotyczącego zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, finansowanego z funduszy norweskich i budżetu państwa.

W  ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej z przedstawicielami Norwegii została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Proszowickim a Nordland Fylkeskommune.  Celem projektu pn. „Zdrowie i dobrostan – procedury i kryteria w szkołach. Promocja zdrowia w placówkach edukacyjnych Powiatu Proszowickiego i Nordlanad Fylkeskommune” jest zbudowanie sieci partnerstwa pomiędzy instytucjami zdrowia publicznego, instytucjami edukacyjnymi i samorządowymi.

Działania partnerskie w formie wizyt studyjnych, hospitacji oraz seminariów i konferencji, mają na celu opracowanie spójnego systemu działań i procedur, a także kryteriów, które po wdrożeniu zapewnią poprawę stanu zdrowia lokalnych społeczności, szczególnie dzieci i młodzieży oraz ograniczą nierówności wywołane czynnikami społecznymi takimi jak wykluczenie, niedostatek i niska świadomość.

W dniach 6 – 9 czerwca będziemy gościć w naszym powiecie przedstawicieli Norwegii z Województwa Nordland – drugiego największego w kraju ze stolicą   w Bodo, liczącą ok. 50 tys. mieszkańców. Na zorganizowanych konferencjach, wraz z zaproszonymi ekspertami, zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży. Zapoznamy Gości z naszym regionem oraz odwidzimy placówki oświatowe i sportowe w naszym mieście.

Z końcem sierpnia przedstawiciele naszego powiatu odwiedzą z kolei Nordland, gdzie na spotkaniach i konferencjach tematem dominującym będzie szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Jesteśmy pełni nadziei, że wspólne działania będą przyczynkiem do opracowania kolejnego wniosku w przyszłości, którego celem będzie poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców naszego regionu.

 

Undefined