Koordynatorzy projektu

Koordynator projektu - Piotr Jasion

Koordynator projektu - mgr inż. Piotr Jasion - absolwent AGH, były rzecznik prasowy prezydenta Miasta Krakowa i dziennikarz.  Od roku 1995 nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą, zajmując się szeroko pojętym budowaniem przestrzeni, stanowiącej podstawowy elementu życia człowieka. Stąd też przygotowuje i realizuje projekty infrastrukturalne, w tym w znacznej mierze współfinansowane ze środków unijnych. Pozyskał dofinansowanie dla dużej liczby projektów inwestycyjnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników, opracowując wnioski aplikacyjne, studia wykonalności, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje budowlane. Ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych Jest autorem koncepcji i strategii rozwojowych, a także programów związanych z ochroną środowiska.

Odrębną i niezwykle ważną grupą działań zespołu prowadzonego przez Piotr Jasiona jest przygotowywanie i realizacja projektów społecznych, których celem jest poprawa życia osób i grup o szczególnych potrzebach. Do takiej grupy należy również projekt profilaktyki antyrakowej, realizowany w powiecie proszowickim.   

 

 

Koordynator medyczny - dr Wojciech Skucha

Ordynator Oddziału Pulmonologii Szpital Proszowice

Stopień doktora nauk medycznych uzyskany na Śląskiej Akademii Medycznej na podstawie rozprawy: "Występowanie przewlekłego zapalenia oskrzeli i ocena sprawności wentylacyjnej płuc u plantatorów tytoniu z terenu gminy Proszowice", Studia na Wydziale Lekarskim – Akademia Medyczna w Krakowie, II LO. Im. J. Sobieskiego , Kraków o profilu biologiczno-chemicznym

II st. specjalizacji z zakresu Pulmonologii, I st. specjalizacji z zakresu Chorób Wewnętrznych

 

 

Praktyka Zawodowa:

 • Przewodniczący Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Proszowicach od 1998r – nadal, członek Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego
 • Przewodniczący Rady Ordynatorów przy SPZOZ Proszowice od 2004r- nadal

 

      Doświadczenie w licznych (około 15 w ciągu 20 lat) programach profilaktycznych w zakresie schorzeń układu oddechowego w tym badania międzynarodowe BOLD, koordynator badań profilaktycznych dotyczących POChP w Krakowie

Działalność dodatkowa i osiągnięcia:

 • utworzenie Pracowni Bronchoskopowej w SPZOZ w Proszowicach
 • utworzenie Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
 • utworzenie Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem
 • utworzenie Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w Proszowicach
 • utworzenie Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
 • od 1991 - radny - 2 kadencje Rady Gmin, 2 kadencje Rady Powiatu
 • od 1991 -  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w Radzie Gminy i Powiatu
 • v-ce przewodniczący Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia NFOZ
 • Organizacja I, II,III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej- „Choroby układu oddechowego – problemy diagnostyki i terapii” – w 2010, 2011 i 2012 roku
 • Prezes Małopolskiej Fundacji Pulmonologii w Krakowie
 • Członek Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego

 

Odznaczenia:

 •   Odznaczony przez Prezydenta R.P. Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną- 2004r
 •   Odznaczony za pracę organizacyjną dla Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego i działalność na rzecz środowiska lekarskiego- 2009r
 •   Odznaczony licznymi medalami i odznaczeniami za działalność samorządową na rzecz lokalnego środowiska

 

Doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, doświadczenie w badaniach epidemiologicznych, 16 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych

Zainteresowania: sport m.in. jazda konna, tenis stołowy, kolarstwo szosowe.

 

 

Koordynator ds promocji zdrowia - Łukasz Szaporów

Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie –tytuł magister Wychowania Fizycznego, Liceum Ogólnokształcące im. T .Kościuszki w Myślenicach.

 

 • Instruktor dyscypliny sportu- Piłka nożna, licencja trenerska PZPN UEFA B.
 • Instruktor dyscypliny sportu- Pływanie.
 • Szkolenie „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 • Kurs kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Ukończenie kursu kwalifikacyjnego – trener kulturystyki.
 • Ukończenie kursu kwalifikacyjnego – trener personalny.
 • Ukończenie kursu dietetyki i syplementacji sportowej.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Nauczyciel Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych
 • Trener piłki nożnej  MKS „Proszowianka „ Proszowice
 • Trener piłki nożnej  LKS „Agricola Klimontów”
 • Wychowawca oraz kierownik wypoczynku w „HUSARZ” Kraków
 • Instruktor pływania w KOS w Kazimierzy Wielkiej.
 • Trener piłki nożnej  LKS „ Płomień” Kościelec.
 • Trener Personalny, Trener Kulturystyki ,Dietetyk Sportowy w „REH-AS” Kraków
 • Koordynator ds. Promocji Zdrowia w Starostwie Powiatowym Proszowice

 

Zainteresowania: sport, muzyka, wędkarstwo, dietetyka sportowa.

 

Polski