Konferencja inaugurująca Projekt Akcja Zdrowie

Polski

W dniu 26.02.2015 r. odbyła się konferencja otwierająca realizację programu profilaktyki i ochrony zdrowia nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc na terenie Powiatu Proszowickiego.

Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro uroczyście powitał zaproszonych gości i przedstawił główne założenia programu.

Uczestnicy zapoznali się z prezentacjami dotyczącymi kwestii medycznych oraz promowaniu zdrowego stylu życia przygotowanymi przez koordynatorów projektu.

Zaprezentowano również logo projektu:

 

Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro oficjalnie ropoczął konferencję i powitał zaproszonych gości:

 

Piotr Jasion - koordynator projektu przedstawił główne założenia projektu:

 

Prezentację przygotowaną przez dr n. med. Wojciecha Skuchę dotyczącą programów profilaktyki i ochrony zdrowia referował Piotr Jasion:

 

Programy działania poprzez sport zaprezentował koordynator ds. promocji zdrowia Łukasz Szaporów:

 

 

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas:

 • Pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 • burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu proszowickiego,
 • przewodniczący rad miejskich, gminnych i powiatowych,
 • radni powiatowi,
 • proboszczowie parafii rzymskokatolickich z terenu powiatu proszowickiego,
 • dyrektorzy Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej z Brzeska Okocimia oraz Proszowic,
 • lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • przedstawiciele pielęgniarek oraz pracowników medycznych,
 • dyrektorzy szkół gimnazjalnych i podstawowych,
 • dyrektorzy instytucji współpracujących z powiatem, tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Skarbowego, Centrum Kultury i Wypoczynku
 • kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży.