Maraton pływacki 27.04.2016

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Proszowickiego do wzięcia udziału w Maratonie pływackim, który odbędzie się 27.04.2016 w Krytej Pływalni MOSiR w Proszowicach. Otwarcie zawodów o godzinie 8:30.

Celem imprezy jest:

  • popularyzacja i upowszechnianie pływania jako formy aktywności ruchowej.
  • propagowanie zdrowego stylu życia
  • aktywne spędzanie czasu wolnego
  • integracja mieszkańców naszego powiatu.

Program zawodów:
8:00 - przyjazd szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, odprawa opiekunów.
8:30 - uroczyste rozpoczęcie imprezy
9:00 - 11:00 -  start zawodników ze szkół podstawowych
11:15 - 13:15 - start zawodników z gimnazjów
13:30 - 15:00 - start zawodników ze szkół średnich
15:00 - 16:00 - przerwa organizacyjna
16:00 - 19:00 - start zawodników w kategorii otwartej.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:
Każda szkoła podstawowa i gimnazjalna z terenu Powiatu Proszowickiego, do pływania wystawia maksymalnie sześciu zawodników (dziewcząt lub chłopców w dowolnej proporcji), szkoły średnie wystawiają po dwudziestu zawodników.

Pływający zostaną przydzieleni do torów, jednocześnie na jednym torze może poruszać się nie więcej niż dwóch zawodników. Każdy pływający może jednorazowo pokonać najmniej dwie długości basenu (długość basenu to 25 metrów) a najwięcej sześć.

Po przepłynięciu kolejno wszystkich przydzielonych do toru zawodników pływamy dalej w tej samej kolejności i tak do skończenia przeznaczonego czasu dla danych szkół: szkoły podstawowe i gimnazja po dwie godziny, a szkoły średnie 1,5 godziny.

Uczniowie biorący udział w zawodach powinni posiadać pozwolenia od rodziców na udział  w zawodach pływackich.

W kategorii otwartej startuje dowolna liczba uczestników, dozwolony dowolny dystans do przepłynięcia. W tej kategorii biorą udział tylko osoby pełnoletnie.

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, której umiejętności pływackie i stan zdrowia pozwalają na samodzielne pływanie, po wyznaczonych torach, w basenie o długości 25 metrów i głębokości do 1,80 metra.

Zawody rozgrywamy w formie rekreacyjnej. Sumujemy ilość przepłyniętego dystansu w określonym czasie przez wszystkich uczestników maratonu.

 

Każdy uczestnik zawodów otrzymuje certyfikat uczestnictwa w maratonie pływackim oraz  czepek z logiem "Akcji Zdrowie".

Udział w zawodach jest bezpłatny.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Polski